ทำความรู้จักกับเพนท์บอล เกมกีฬาการไล่ล่าอย่างหนึ่ง ซึ่งหลายท่านอาจเรียกกันว่า “ยุทธกีฬา” ทำความรู้จักกับเพนท์บอล

ทำความรู้จักกับเพนท์บอล เพราะเป็น การแข่งขัน ประลอง ความสามารถ ในเชิง การทำ สงคราม ที่ต้อง ใช้ทั้ง สมอง สติ ปัญญา ในการรบ และความ แข็งแรง อดทน คลองแคล่ว ว่องไว ของผู้เล่น และทีม เพื่อจะ ได้พิชิต ชัยชนะ เหนือคู่แข่ง กีฬา ชนิดนี้ ได้ถือ กำเนิด ขึ้นที่ อเมริกา ตั้งแต่ปี ค.ศ. 1981 และเนื่อง จากเป็น เกมที่ สนุกสนาน

เหนื่อย ตื่นเต้น เร้าใจ และอื่น ๆ อีกมาก มายหลาย ความรู้สึก จึงกลาย เป็นที่รู้จัก และนิยม เล่นกันไป ทั่วโลก ตราบใน ปัจจุบัน ผู้เล่น ต้องใส่ อุปกรณ์ ป้องกัน โดยเฉพาะ อารีน่าเพนท์บอลวีอาร์

อย่างยิ่ง หน้ากาก เพื่อป้อง กันดวงตา และชุด เพื่อป้องกัน เลอะเทอะ และช่วย บรรเทา ความเจ็บ ได้นิดหน่อย ทั้งนี้ ต้องจัด ปรับให้ ดีเพื่อ ความคล่อง ตัวใน การเคลื่อนไหว

ทำความรู้จักกับเพนท์บอล

และแต่ ละคน จะต้อง มีปืน และกระสุน เพื่อจะได้ใช้กำจัดฝ่ายตรงข้ามได้

ทั้งนี้จึงต้องทำการเรียนรู้การใช้อย่างถูกต้องเพื่อประสิทธิภาพในการใช้ ความปลอดภัย และแน่นอนเพื่อความสนุก เพนบอล แปลตรงตัวก็คือ ลูกบอลระบายสี ซึ่งก็จะมี

ลักษณะเป็นลูกบอลเล็กๆ ขนาดประมาณหัวแม่โป้ง ซึ่งเมื่อยิงออกไปกระทบของแข็งดันแรงที่พอเหมาะ เจลาติน ที่ครอบ หมึกไว้ ก็จะแตกออก ทำให้สี อะไรก็ แล้วแต่ ที่บรรจุ

อยู่ข้างใน กระเด็น ออกไป ติดตาม ที่หมาย จึงถือ ว่าเป็น เกมที่ ชัดเจน เพราะเมื่อ ถูกยิง ก็มัก จะมี หลักฐาน ติดมา ให้เห็นด้วย ส่วนสี ที่ใช้ นั้นก็ มักเป็น น้ำมัน ที่ล้าง ออกด้วย น้ำได้

และไม่ อันตราย หากใคร เผลอบริโภค เข้าไป  ส่วนปืน ซึ่งมัก เรียกว่า มาร์คเกอร์ (ตัวทำเครื่องหมาย) แทนที่ จะเรียกว่า ปืนนั้น จะมี ตัวที่ ใช้ขับดัน กระสุน จะใช้ แรงมา เพนท์บอล

จากแก๊สคาร์บอน ไดออกไซด์ หรือถัง อัดอากาศ ที่ติด อยู่กับ ท้ายปืน ซึ่งสามา รถปรับ แรง-เบาได้ ด้วยเหตุทั้งหลายทั้งมวลในเบื้องต้น กีฬาชนิดนี้จึงถูกนำไปใช้ในการฝึกของ

เหล่าทหารหาญ ตำรวจ และหน่วยรักษาความปลอดภัยอื่นๆ โดยอาจมีการจำลองพื้นที่ และสถานการณ์ขึ้นมาเพื่อทำภารกิจที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ ในการแข่งขันโดยทั่วไป

ในการแข่งขัน จะใช้การชิงธงเป็นหลัก หรือกำจัดฝ่ายตรงข้ามให้หมด หรืออาจนับจำนวนผู้เล่นที่เหลือหลังหมดเวลา หรือภาร กิจอื่นๆ ตามแต่ จะตกลง กันทั้ง 2 ฝ่าย ความปลอดภัย และกติกา

เพ้นบอล กีฬาชนิดนี้นั้น เป็นเกมที่สนุกสนาน แต่ถ้าหาก ไม่ใส่ใจ เรื่องความปลอดภัย นั้นก็อาจ ทำให้ ความสนุก กลายเป็นการบาดเจ็บได้ เพราะฉะ นั้นเรื่อง ความปลอด ภัยที่ ดูบอลสด

สำคัญ ที่สุด ที่พึง ระลึกไว้ มีเพียง 2 ข้อหลักๆ ได้แก่ หน้ากากป้องกันกระสุนนั้นต้องสวมไว้ตลอดเวลาที่อยู่ในสนาม ห้ามถอดออก ผู้เล่นคนไหนถอดออกให้ถือว่าจบเกม และห้ามยิง

ในระยะอันตรายที่ทั้ง 2 ทีมตกลงกันไว้ ระยะยิงอย่างน้อยต้องไกลกว่า 5 เมตร ถ้าฝ่ายตรงข้ามอยู่ในบริเวณที่เรายิงได้แต่ใกล้กว่า 5 เมตร ให้ตะโกนว่า “ ตาย” หรือตามตกลงกันแทนการยิง