ไม่คิดหน้าคิดหลัง ตัดสินใจแล้วก็ทำเลย ไม่มีการฉุกคิดถึงผลกระทบที่อาจตามมา

Homeข่าวบอลไม่คิดหน้าคิดหลัง ตัดสินใจแล้วก็ทำเลย ไม่มีการฉุกคิดถึงผลกระทบที่อาจตามมา