ควรสำนึกถึง ในสิ่งที่ตัวนักเตะเคยทำให้กลุ่มมากกว่านี้ จนกระทั่งขั้นที่ควรจูบพื้น

Homeกีฬาทั่วไปควรสำนึกถึง ในสิ่งที่ตัวนักเตะเคยทำให้กลุ่มมากกว่านี้ จนกระทั่งขั้นที่ควรจูบพื้น